Szabályzat

Országos Marketinggyémánt Díj szabályzata

1. Alapítói cél

Az Országos Marketinggyémánt Díjat a Magyar Marketing Szövetség  azzal a céllal írta ki, hogy

-          a marketingszakma kisebb piaci szereplőinek is teret adjon, hiszen a legtöbb szakmai díj

            elsősorban a nagy ügynökségek és nagy márkák kiváltsága,

-          a sikeres, hatékony marketing-megoldások elismerésével és azok széleskörű népszerűsítésével
           hozzájáruljon az igényes, szakmailag helyes gyakorlat elterjedéséhez,

-         segítse a marketingszakma kisebb szereplőit a minél színvonalasabb marketingtevékenység

          végzésében.

 

Tizenegy kategóriában lehet pályázni, a 2017. január és 2018. október között megvalósított aktivitásokkal. A pályázó szervezeteknek be kell mutatniuk a megvalósított marketingtevékenység előkészítésének, megvalósításának és eredményessége értékelésének folyamatát!

2. Az Országos Marketinggyémánt Díj rendszere

Az Országos Marketinggyémánt Díj pályázat marketinggyémánt védjegye:

A „Marketinggyémánt” elismerő védjegyet az a pályázó-szervezet kaphatja meg, aki a pályázat benyújtásával bizonyítja, hogy a meghirdetett kategóriák valamelyikében, a pályázati időszakban eredményes, az értékelési kritériumoknak megfelelő, a szakmai zsűri által színvonalasnak értékelt, marketingtevékenységet végzett. A „Marketinggyémánt” védjegy az adott év, adott kategóriában megvalósított marketingtevékenységét, s nem általában a szervezetet, pályázót minősíti.

Az összegyűjtött marketinggyémánt elismerések alapján két fődíj kerül kiosztásra:

2.1 „Az év marketingpartnere 2017" elismerést szolgáltatói oldalról az a pályázó kapja, aki a legtöbb marketing gyémántot nyeri el, ezzel is mutatva elkötelezettségét megbízói irányába. „Az év marketingpartnere 2017" lehet ügynökség, tanácsadó, szolgáltató és bárki, aki ügyfél megbízásra végzett eredményes marketingtevékenységet.

2.2 „Az év marketingaktív vállalkozása 2017"elismerést megbízó/ügyféloldalról az a pályázó kapja, aki a legtöbb marketinggyémántot nyeri el, ezzel is mutatva elkötelezettségét a színvonalas marketingtevékenység iránt.

3. Pályázati feltételek a „marketinggyémánt” védjegy elnyerésére

3.1. Pályázók köre – kik pályázhatnak?

-       azon ügynökségek, tanácsadók, szolgáltatók, akik mikro, kis-és középvállalkozások, start up-ok, nonprofit szervezetek, egyesületek megbízására az adott időszakban a meghirdetésre került kategóriák valamelyikében marketingtevékenységet valósítottak meg.      

-       azon mikro, kis-és középvállalkozások, start up-ok, nonprofit szervezetek, egyesületek, akik az adott időszakban a meghirdetésre került kategóriák valamelyikében marketingtevékenységet végeztek, annak megbízói vagy felelős megvalósítói voltak.

 

Magyarországon a vállalkozás méretének meghatározása a kis-és középvállalkozásokról, illetve fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvtv.) szerint történik. A törvény meghatározza a mikro-, kis- és középvállalat (KKV), valamint a nagyvállalat fogalmát. A mikro-, kis- és középvállalkozásokat foglalkoztatotti létszámuk és forgalmuk vagy mérlegfőösszegük szerint határozzák meg.


A Kkvtv. alapján nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.


A magyar és az Európai Uniós besorolás szerint mikro és KKV lehet:

 • Az a vállalkozás minősül középvállalkozásnak, amely 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves nettó árbevétele nem haladja meg az 50 millió eurót vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót.

 • Az a vállalkozás minősül kisvállalkozásnak, amely 50 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves nettó árbevétele és/vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót.

 • Az a vállalkozás minősül mikrovállalkozásnak, amely 10 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves nettó árbevétele és/vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.

 

3.2. Pályázati kategóriák

A Magyar Marketing Szövetség minden pályázati ciklus meghirdetésekor kiírja azokat a kategóriákat, melyekben pályázatokat fogad be. A kategóriák szakmai tartalmának, pályázati követelményeinek részleteit az adott évi felhívás tartalmazza. 2017-re az alábbiak kerültek meghatározásra:

 1. Tartalommarketing
 2. Márkaépítés
 3. Direkt marketing megoldások
 4. Ügyfél–elégedettségi programok
 5. Design és Kreatív
 6. Online felületen futó kampányok
 7. Közösségi média megoldások
 8. Egyéb digitális megoldások
 9. Kis költségvetésű értékesítési célzatú integrált kampányok
 10. Esemény alapú aktivációk
 11. Produkciós és nyomdai gyártások

3.3. Pályázati feltételek

A „marketinggyémánt” védjegy pályázati feltételei formai és szakmai elemeket tartalmaznak.

Formai feltételek:

-       Pályázati űrlap kitöltése és a további szükséges információk megadása.

-       A pályázat nevezési határidőn belüli benyújtása.

-       A pályázati díj nevezési határidőig történő átutalása a Magyar Marketing Szövetség megadott számlájára.

Tartalmi feltételek:

-       a tartalmi, szakmai követelményeket - melyek a zsűri értékelésének szempontjait jelentik - az aktuális felhívás tartalmazza.

3.4. A többes pályázat lehetősége

A pályázó szervezetek egy pályázati ciklusban, több kategóriában, s egy kategórián belül, akár több marketingtevékenységgel is pályázhatnak.

Az elnyert „marketinggyémántok” száma az adott szervezet marketingtevékenysége szakmai színvonalának, minőségének mértékegységévé válik.

3.5. Pályázati, nevezési díj

Az Országos Marketinggyémánt Díj pályázat nevezési díja:
- október 2-ig kedvezményesen 25.000 Ft +ÁFA/nevezés 
október 2-a után 29.500 Ft + Áfa/nevezés

Tavalyi nevezőinknek a pályázat nevezési díja:
- október 2-ig kedvezményesen 20.000 Ft + Áfa/nevezés
- október 2-a után 24.500 Ft + Áfa/ nevezés

3+1-es kedvezmény - mely szerint minden 4. pályázat térítésmentesen nyújtható be!

A nevezési díjat az MMSZ Duna Takarékszövetkezetnél vezetett 58600551-11170918 számú bankszámlájára kérjük utalni, számlánk alapján.

A nevezési űrlap benyújtása fizetési kötelezettséget von maga után.

4. Díjak – nyeremények

Az Országos Marketinggyémánt Díj két fődíjat ad ki úgy, mint

4.1. „Az év marketingaktív vállalkozása 2017” védjegy – megbízói/ügyfél oldalról
4.2. "Az év marketingpartnere 2017" védjegy – szolgáltatói oldalról

Az idei év nyereményének összértéke meghaladta az 1 millió Ft-ot, amely a fődíjasok részére az alábbiakat tartalmazta:

- 2 db Lenovo Ideapad 310
- 2 db webkönnyen szolgáltatás 1 évre díjmentesen
- 2 db O365 Vállalti Prémium szolgáltatás 1 évre díjmentesen


(A jövő évi nyeremények pontos összetétele egyeztetés alatt áll.)

 

„Az év marketingaktív vállalata 2017" címhez kapcsolódó egyéb díjelemek:

-       a fődíj elnyerését igazoló oklevél,

-      „ Az év marketingaktív vállalata 2017” díj tárgyi szimbólum,

-       „Az év marketingaktív vállalata 2017” cím logójának használata,

-       a nyertes vállalkozás az Országos Marketinggyémánt Díj honlapján történő feltüntetése, bemutatása,

 
„Az év marketingpartnere 2017" címhez kapcsolódó egyéb díjelemek:

-       a fődíj elnyerését igazoló oklevél,

-      „ Az év marketingpartnere 2017” díj tárgyi szimbólum,

-       „Az év marketingpartnere 2017” cím logójának használata,

-       a nyertes vállalkozás az Országos Marketinggyémánt Díj honlapján történő feltüntetése, bemutatása,

A pályázat által generált sajtómegjelenésekben a lehetőségek szerint kommunikáljuk a nyerteseket.

„Az év marketingpartnere 2017" és „Az év marketingaktív vállalkozása 2017” fődíjakat elnyert megbízó/ügyfél, szolgáltató, tanácsadó, illetve ügynökség az adott évben méltón viselheti különböző megjelenéseiben, kiadványaiban, kommunikációjában.

4.3 „Marketinggyémánt” díj, védjegy nyertese az alábbi elismeréseket nyeri:

-       a díj elnyerését igazoló oklevél,

-       a „marketinggyémánt” díj logó használata,

-       a nyertes marketing tevékenység a Marketinggyémánt Díj honlapján történő felsorolása, bemutatása,

-       a pályázat által generált sajtómegjelenésekben a lehetőségek szerint kommunikáljuk a nyerteseket.

A média- és szakmai támogatók aktuális felajánlásainak függvényében a nyertesek további nyereményekben részesülhetnek, melyről a kiírók a pályázati időszakban folyamatos tájékoztatást nyújtanak.

5. Zsűri és a zsűrizés folyamata

A pályázatok szakmai értékelését a marketing szakma – a tudomány, az oktatás és a gyakorlati megvalósítás terén dolgozó - elismert személyiségeiből álló zsűri végzi, s ítéli oda a „marketinggyémánt”, díjakat.

Minden beadott pályázatot két független szakértő értékel, a kiírásban feltüntetett szakmai szempontok (lásd:pályázati kategóriákban), kritériumok alapján, s tesz javaslatot a „marketinggyémánt” védjegyek odaítélésére vonatkozóan. Eltérő javaslat esetén a zsűri elnöke is felkérésre kerül, akinek a véleménye dönti el az értékelés eredményét.

 

A szakértői javaslatok alapján 2018. november 14-én a Marketing Summit Hungary-n kerül sor a díjak átadásra.

A „Marketinggyémánt” díjak, védjegyek odaítélését, annak kategóriánkénti összegzését követően a konferencián hirdeti ki a zsűri „Az év marketingaktív vállalkozása 2017” és „Az év marketingpartnere 2017” fődíjak nyerteseit.