Nevezés

Kedves Pályázók!

Nevezni tizenegy kategóriában, az alábbi online űrlapok segítségével lehet 2018. október 30-ig. Az űrlapok tartalmazzák, hogy az adott kategóriában mik az értékelési szempontok és milyen jellegű csatolmányok tölthetőek fel. A megadott karakterszámok csak irányadóak.

Igény esetén tanácsadással támogatjuk pályázata összeállításában. 

Nevezéssel kapcsolatos kérdéseit, illetve tanácsadási igényét jelezheti a marketing@marketing.hu email címen, illetve a +36 30 297 2139-os telefonszámon Juhász Violetta főtitkárnál. 

Pályázati, nevezési díj

Az Országos Marketinggyémánt Díj pályázat nevezési díja:
- október 9-ig kedvezményesen 25.000 Ft +ÁFA/nevezés 
- október 9-e után 29.500 Ft + Áfa/nevezés

Tavalyi nevezőinknek a pályázat nevezési díja:
- október 9-ig kedvezményesen 20.000 Ft + Áfa/nevezés
- október 9-e után 24.500 Ft + Áfa/ nevezés

3+1-es kedvezmény - mely szerint minden 4. pályázat térítésmentesen nyújtható be!

A nevezési űrlap benyújtása fizetési kötelezettséget von maga után.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Pályázók köre – kik pályázhatnak?

-       azon ügynökségek, tanácsadók, szolgáltatók, akik mikro, kis-és középvállalkozások, start up-ok, nonprofit szervezetek, egyesületek megbízására az adott időszakban a meghirdetésre került kategóriák valamelyikében marketingtevékenységet valósítottak meg.

-       azon mikro, kis-és középvállalkozások, start up-ok, nonprofit szervezetek, egyesületek, akik az adott időszakban a meghirdetésre került kategóriák valamelyikében marketingtevékenységet végeztek, annak megbízói vagy felelős megvalósítói voltak.

 

Magyarországon a vállalkozás méretének meghatározása a kis-és középvállalkozásokról, illetve fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvtv.) szerint történik. A törvény meghatározza a mikro-, kis- és középvállalat (KKV), valamint a nagyvállalat fogalmát. A mikro-, kis- és középvállalkozásokat foglalkoztatotti létszámuk és forgalmuk vagy mérlegfőösszegük szerint határozzák meg.


A Kkvtv. alapján nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.


A magyar és az Európai Uniós besorolás szerint mikro és KKV lehet:

  •     Az a vállalkozás minősül középvállalkozásnak, amely 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves nettó árbevétele nem haladja meg az 50 millió eurót vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót.

  •     Az a vállalkozás minősül kisvállalkozásnak, amely 50 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves nettó árbevétele és/vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót.

  •     Az a vállalkozás minősül mikrovállalkozásnak, amely 10 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves nettó árbevétele és/vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.